capella vs procyon
 • 42.7%
 • 57.3%

BẢNG XẾP HẠNG

 • E-EXP
 • HONOR
 • GUILD
 • WEXP
 • TOP DUNGEON RUNS
 • TOP KILL N.WAR
 • TOP Red Pocket
 • RiCo
   
  109
 • Hope
   
  100
 • BTNobita
   
  96
 • MrOZaWa
   
  90
 • YuiYi
   
  82
 • LinhLan25
   
  80
 • NguyhiemVl
   
  80
 • Chelios
   
  80
 • zzzTinTinzzz
   
  76
 • Janna
   
  70
 • BTNobita
  1,045,944,288
 • EmCuHanh
  1,000,583,329
 • FSTruyenKy
  563,584,352
 • RiCo
  546,648,723
 • Hope
  506,693,478
 • EmZin
  365,310,446
 • YuiYi
  353,950,845
 • Mrgenova
  331,918,085
 • OhYeah
  327,201,398
 • NguyhiemVl
  324,434,590
 • Olympus
  17,876
 • Eidolons
  15,017
 • Darkness
  4,752
 • NevarEnd
  4,542
 • FallingLeaves
  2,306
 • Brothers
  1,789
 • Police
  1,447
 • Entertainment
  928
 • zzMienTayzz
  907
 • FinalFantasyWorld
  707
 • EmCuHanh
  145,419
 • AnhCuHanh
  130,421
 • NguyhiemVl
  118,959
 • AkiraPhang
  110,781
 • YuiYi
  88,308
 • MrOZaWa
  87,428
 • RiCo
  78,860
 • LinhLan25
  75,410
 • FSTruyenKy
  66,742
 • zVoDanhz
  66,536
 • YaLong
  1,306
 • TestSB2
  1,233
 • YuiYi
  1,183
 • KhangVinh
  1,085
 • LinhLan25
  922
 • EmCuHanh
  877
 • RiCo
  867
 • NguyhiemVl
  858
 • oOoSkyoOo
  848
 • BTNobita
  794
 • MReminisca
  964
 • Mrgenova
  494
 • o0oBaByo0o
  287
 • Scar
  272
 • YaLong
  238
 • Suppe
  209
 • Chubelap
  185
 • CaVe
  159
 • CuCaiTrang
  158
 • HuyProND
  154
 • Tổng:
  6,267

THỜI GIAN SỰ KIỆN

NATION WAR

Hàng ngày

 • 19:30
 • 22:00

ARCANE GOLEM OF RAGE

Hàng ngày

 • 4:00
 • 9:00
 • 14:00

Ancient Dragon

Hàng ngày

 • 20:25

BAIKALITAN OF GOLDEN SUNSET

Chủ Nhật

 • 21:25

Trang chủDownload game
Cấu hình máy

Các chương trình hỗ trợ:

TRÌNH ĐIỀU KHIỂN (DRIVER)

Khi bạn biết được loại (Model) của Card màn hình mà bạn đang sử dụng, bạn có thể tải trình điều khiển từ website chính thức của nhà sản xuất theo thương hiệu sau: