capella vs procyon
 • 55.6%
 • 44.4%

BẢNG XẾP HẠNG

 • E-EXP
 • HONOR
 • GUILD
 • WEXP
 • TOP DUNGEON RUNS
 • TOP KILL N.WAR
 • Dragon
  42,889,595
 • Scar
  30,611,373
 • Fade
  12,046,013
 • ThePostMan
  10,136,984
 • iGio
  9,622,498
 • FSTruyenKy
  8,494,996
 • ooOzinOoo
  8,290,727
 • Suppe
  7,283,252
 • HuyProND
  6,866,642
 • KieuPhong
  5,904,857
 • FallingLeaves
  358
 • NevarEnd
  319
 • FinalFantasyWorld
  161
 • Olympus
  128
 • Raven
  113
 • Brothers
  25
 • 0nDinkT3am
  16
 • AEDapDa
  6
 • EMPEROR
  5
 • Kill2ero3
  2
 • KinhVan
  26,243
 • NguyhiemVl
  25,672
 • ChimRi
  19,947
 • BaByShark
  15,316
 • Alita
  14,640
 • HaHa
  14,217
 • OhYeah
  13,658
 • WSNo1
  13,570
 • Mrgenova
  11,842
 • YaLong
  10,801
 • NguyhiemVl
  125
 • Scar
  98
 • BlackShadow
  87
 • BaByShark
  85
 • [MOD]Reminisca
  80
 • GeniusVll
  78
 • Dragon
  75
 • o0oBaByo0o
  71
 • Suppe
  66
 • thaonguyen
  63

THỜI GIAN SỰ KIỆN

NATION WAR

Hàng ngày

 • 6:00
 • 9:00
 • 14:00
 • 19:00
 • 22:00

ARCANE GOLEM OF RAGE

Hàng ngày

 • 4:00
 • 9:00
 • 14:00

Ancient Dragon

Hàng ngày

 • 20:25

BAIKALITAN OF GOLDEN SUNSET

Chủ Nhật

 • 21:25

Trang chủSỰ KIỆN

[Mừng Open] Top Honor

 
 
Thời gian diễn ra: 11/1/2019 – 25/01/2019
 
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, top 3 chiến binh có class honor cao nhất sẽ được nhận thưởng: