capella vs procyon
 • 40.8%
 • 59.2%

BẢNG XẾP HẠNG

 • E-EXP
 • HONOR
 • GUILD
 • WEXP
 • TOP DUNGEON RUNS
 • TOP KILL N.WAR
 • TOP Red Pocket
 • RiCo
   
  82
 • Janna
   
  70
 • NguyhiemVl
   
  70
 • BTNobita
   
  70
 • Hope
   
  65
 • Chelios
   
  60
 • MrOZaWa
   
  60
 • Mrgenova
   
  55
 • o0oBaByo0o
   
  55
 • Yuumi
   
  53
 • EmCuHanh
  1,063,482,596
 • BTNobita
  1,028,483,269
 • FSTruyenKy
  563,443,012
 • Hope
  495,598,726
 • EmZin
  365,310,446
 • Mrgenova
  331,918,085
 • OhYeah
  327,201,398
 • NguyhiemVl
  308,630,203
 • RiCo
  305,574,396
 • CabalV11
  300,543,407
 • Olympus
  12,770
 • Eidolons
  9,002
 • Darkness
  4,751
 • NevarEnd
  4,538
 • FallingLeaves
  2,306
 • Brothers
  1,762
 • Police
  1,447
 • Entertainment
  928
 • FinalFantasyWorld
  707
 • Atimetoremember
  547
 • EmCuHanh
  101,249
 • AkiraPhang
  85,285
 • iLemons
  60,872
 • RiCo
  53,456
 • NguyhiemVl
  53,329
 • FSTruyenKy
  49,534
 • Th3jJOng
  48,220
 • iGio
  39,230
 • AnhCuHanh
  35,567
 • BTNobita
  28,654
 • YaLong
  1,283
 • [MOD]Reminisca
  621
 • Nightmare
  609
 • YuiYi
  589
 • Mrgenova
  583
 • BTNobita
  568
 • HuyProND
  491
 • Scar
  462
 • NguyhiemVl
  454
 • Dragon
  453
 • [MOD]Reminisca
  964
 • Mrgenova
  494
 • o0oBaByo0o
  287
 • Scar
  272
 • YaLong
  238
 • Suppe
  209
 • Chubelap
  185
 • CaVe
  159
 • CuCaiTrang
  158
 • HuyProND
  154
 • Tổng:
  6,267

THỜI GIAN SỰ KIỆN

NATION WAR

Hàng ngày

 • 19:30
 • 22:00

ARCANE GOLEM OF RAGE

Hàng ngày

 • 4:00
 • 9:00
 • 14:00

Ancient Dragon

Hàng ngày

 • 20:25

BAIKALITAN OF GOLDEN SUNSET

Chủ Nhật

 • 21:25

Trang chủSỰ KIỆN

[Mừng Open] BINGO

 
 
Thời gian diễn ra: 20/01/2019 – 10/02/2019
 
Nội dung:
 
- Hoàn thành Bingo Board để có thể nhận được Bingo Box hàng ngày và khui ra những phần quà giá trị.
 
Bingo Board: (Khi mở giới hạn là 130)
 
 
 
- Với mỗi ô Bingo được hoàn thành, bạn sẽ nhận 1 Bingo Box (Mini)
 
*Bingo Box (Mini) có những vật phẩm sau:
 
 
- Các bạn phải hoàn thành Bingo Board từng ô một theo thứ tự như trên ảnh, sau hoàn thành xong một ô, đăng nhập tài khoản trên trang chủ cabalv.com để cập nhật và nhận thưởng, sau đó mới tiếp tục hoàn thành ô tiếp theo.
 
- Làm mới lại Bingo Board với 50 cash. Từ lần thứ 4, mỗi lần làm mới Bingo Board sẽ có giá là 500 cash.
 
- Hoàn thành ngay Bingo Board với 500 cash
 
- Có 3 loại Bingo Box:
 
 
Bingo Box LV.1: 
 
 
 
Bingo Box LV.2: Nhận được ngẫu nhiên khi khui Bingo Box LV.1
 
 
 
Bingo Box LV.3: Nhận được ngẫu nhiên khi khui Bingo Box LV.1 và LV.2