capella vs procyon
 • 42.9%
 • 57.1%

BẢNG XẾP HẠNG

 • E-EXP
 • HONOR
 • GUILD
 • WEXP
 • TOP DUNGEON RUNS
 • TOP KILL N.WAR
 • TOP Red Pocket
 • Janna
   
  70
 • Mrgenova
   
  55
 • o0oBaByo0o
   
  55
 • GeniusVll
   
  50
 • Hope
   
  44
 • OhYeah
   
  40
 • Chelios
   
  40
 • RiCo
   
  40
 • NguyhiemVl
   
  40
 • BTNobita
   
  26
 • BTNobita
  1,014,620,281
 • FSTruyenKy
  559,372,033
 • EmZin
  365,310,446
 • Mrgenova
  331,918,085
 • OhYeah
  327,028,763
 • DragonSlayer
  251,309,539
 • Nightmare
  186,742,389
 • Scar
  161,789,227
 • NguyhiemVl
  159,469,606
 • Hope
  159,106,289
 • Olympus
  9,043
 • Eidolons
  5,109
 • Darkness
  4,745
 • NevarEnd
  4,531
 • FallingLeaves
  2,306
 • Brothers
  1,479
 • Police
  1,447
 • Entertainment
  928
 • FinalFantasyWorld
  707
 • Atimetoremember
  310
 • OhYeah
  71,828
 • AnhCuHanh
  67,859
 • iLemons
  60,872
 • YuiYi
  45,308
 • EmCuHanh
  32,405
 • iGio
  30,714
 • LinhLan25
  29,831
 • AkiraPhang
  21,971
 • YaLong
  19,764
 • GiaKy
  15,128
 • YaLong
  1,283
 • [MOD]Reminisca
  621
 • YuiYi
  589
 • Mrgenova
  583
 • Nightmare
  522
 • HuyProND
  491
 • Scar
  462
 • NguyhiemVl
  454
 • Dragon
  453
 • DragonSlayer
  428
 • [MOD]Reminisca
  964
 • Mrgenova
  494
 • o0oBaByo0o
  287
 • Scar
  272
 • YaLong
  238
 • Suppe
  209
 • Chubelap
  185
 • CaVe
  159
 • CuCaiTrang
  158
 • HuyProND
  154
 • Tổng:
  6,267

THỜI GIAN SỰ KIỆN

NATION WAR

Hàng ngày

 • 19:30
 • 22:00

ARCANE GOLEM OF RAGE

Hàng ngày

 • 4:00
 • 9:00
 • 14:00

Ancient Dragon

Hàng ngày

 • 20:25

BAIKALITAN OF GOLDEN SUNSET

Chủ Nhật

 • 21:25

Trang chủSỰ KIỆN

[Mừng Open] BINGO

 
 
Thời gian diễn ra: 20/01/2019 – 10/02/2019
 
Nội dung:
 
- Hoàn thành Bingo Board để có thể nhận được Bingo Box hàng ngày và khui ra những phần quà giá trị.
 
Bingo Board: (Khi mở giới hạn là 130)
 
 
 
- Với mỗi ô Bingo được hoàn thành, bạn sẽ nhận 1 Bingo Box (Mini)
 
*Bingo Box (Mini) có những vật phẩm sau:
 
 
- Các bạn phải hoàn thành Bingo Board từng ô một theo thứ tự như trên ảnh, sau hoàn thành xong một ô, đăng nhập tài khoản trên trang chủ cabalv.com để cập nhật và nhận thưởng, sau đó mới tiếp tục hoàn thành ô tiếp theo.
 
- Làm mới lại Bingo Board với 50 cash. Từ lần thứ 4, mỗi lần làm mới Bingo Board sẽ có giá là 500 cash.
 
- Hoàn thành ngay Bingo Board với 500 cash
 
- Có 3 loại Bingo Box:
 
 
Bingo Box LV.1: 
 
 
 
Bingo Box LV.2: Nhận được ngẫu nhiên khi khui Bingo Box LV.1
 
 
 
Bingo Box LV.3: Nhận được ngẫu nhiên khi khui Bingo Box LV.1 và LV.2