capella vs procyon
 • 47.2%
 • 52.8%

BẢNG XẾP HẠNG

 • E-EXP
 • HONOR
 • GUILD
 • WEXP
 • TOP DUNGEON RUNS
 • TOP KILL N.WAR
 • TOP Red Pocket
 • Mrgenova
  157,007,624
 • Scar
  150,351,828
 • Dragon
  116,239,427
 • NguyhiemVl
  110,802,988
 • GiangHuyenYen
  102,382,000
 • FSTruyenKy
  99,425,240
 • OhYeah
  87,000,495
 • [MOD]Reminisca
  81,184,612
 • BaByShark
  80,589,902
 • HuyProND
  78,177,999
 • FallingLeaves
  1,984
 • NevarEnd
  1,832
 • Olympus
  1,382
 • FinalFantasyWorld
  686
 • Darkness
  543
 • Eidolons
  519
 • Police
  187
 • WorldBest
  172
 • Brothers
  129
 • Entertainment
  89
 • XinhGai
  27,835
 • KinhVan
  27,400
 • Hope
  22,269
 • RhythmOfTheWinds
  20,692
 • ZxVoDanhxZ
  20,017
 • Koori
  16,858
 • OhYeah
  13,041
 • BeTeen
  12,596
 • GiaKy
  11,620
 • Chelios
  9,245
 • YaLong
  735
 • Mrgenova
  434
 • YuiYi
  411
 • aaaaaaaa
  400
 • Scar
  385
 • aaaaaa
  339
 • [MOD]Reminisca
  310
 • HuyProND
  305
 • Dragon
  302
 • NguyhiemVl
  296
 • [MOD]Reminisca
  856
 • Mrgenova
  494
 • Scar
  272
 • YaLong
  238
 • Chubelap
  185
 • o0oBaByo0o
  160
 • CaVe
  159
 • HuyProND
  154
 • oozinoo
  145
 • YuiYi
  138
 • Tổng:
  5,484

THỜI GIAN SỰ KIỆN

NATION WAR

Hàng ngày

 • 6:00
 • 9:00
 • 14:00
 • 19:00
 • 22:00

ARCANE GOLEM OF RAGE

Hàng ngày

 • 4:00
 • 9:00
 • 14:00

Ancient Dragon

Hàng ngày

 • 20:25

BAIKALITAN OF GOLDEN SUNSET

Chủ Nhật

 • 21:25

Trang chủTHÔNG BÁO

Bảo trì máy chủ lúc 23h05 ngày 27/01/2019

BQT xin thông báo,
 
Vào lúc 23h05 ngày 27/01/2019, máy chủ CabalV - Server: Jupiter sẽ tiến hành bảo trì trong vòng 10 - 15 phút. Nội dung bảo trì như sau:
 
- Vì lý do BUG kinh nghiệm từ mật động, BQT quyết định tạm xóa kinh nghiệm từ mobs của các mật động như sau: Tower of Undead (B1F), Tower of Undead (B2F), Forgotten Temple (B1F)
 
- Xóa các nhân vật từ các tài khoản clone lợi dụng BUG này để up level sẵn hòng spam nhiệm vụ lấy ALZ. 
 
Xin cám ơn.