capella vs procyon
 • 42.7%
 • 57.3%

BẢNG XẾP HẠNG

 • E-EXP
 • HONOR
 • GUILD
 • WEXP
 • TOP DUNGEON RUNS
 • TOP KILL N.WAR
 • TOP Red Pocket
 • RiCo
   
  109
 • Hope
   
  100
 • BTNobita
   
  96
 • MrOZaWa
   
  90
 • YuiYi
   
  82
 • LinhLan25
   
  80
 • NguyhiemVl
   
  80
 • Chelios
   
  80
 • zzzTinTinzzz
   
  76
 • Janna
   
  70
 • BTNobita
  1,045,944,288
 • EmCuHanh
  1,000,583,329
 • FSTruyenKy
  563,584,244
 • RiCo
  546,648,723
 • Hope
  506,693,372
 • EmZin
  365,310,446
 • YuiYi
  353,950,845
 • Mrgenova
  331,918,085
 • OhYeah
  327,201,398
 • NguyhiemVl
  324,434,590
 • Olympus
  17,874
 • Eidolons
  15,016
 • Darkness
  4,752
 • NevarEnd
  4,542
 • FallingLeaves
  2,306
 • Brothers
  1,789
 • Police
  1,447
 • Entertainment
  928
 • zzMienTayzz
  907
 • FinalFantasyWorld
  707
 • EmCuHanh
  145,419
 • AnhCuHanh
  130,421
 • NguyhiemVl
  118,959
 • AkiraPhang
  110,781
 • YuiYi
  88,308
 • MrOZaWa
  87,428
 • RiCo
  78,860
 • LinhLan25
  75,410
 • FSTruyenKy
  66,742
 • zVoDanhz
  66,536
 • YaLong
  1,306
 • TestSB2
  1,233
 • YuiYi
  1,183
 • KhangVinh
  1,085
 • LinhLan25
  922
 • EmCuHanh
  877
 • RiCo
  867
 • NguyhiemVl
  858
 • oOoSkyoOo
  848
 • BTNobita
  794
 • MReminisca
  964
 • Mrgenova
  494
 • o0oBaByo0o
  287
 • Scar
  272
 • YaLong
  238
 • Suppe
  209
 • Chubelap
  185
 • CaVe
  159
 • CuCaiTrang
  158
 • HuyProND
  154
 • Tổng:
  6,267

THỜI GIAN SỰ KIỆN

NATION WAR

Hàng ngày

 • 19:30
 • 22:00

ARCANE GOLEM OF RAGE

Hàng ngày

 • 4:00
 • 9:00
 • 14:00

Ancient Dragon

Hàng ngày

 • 20:25

BAIKALITAN OF GOLDEN SUNSET

Chủ Nhật

 • 21:25

Trang chủTHÔNG BÁO

Bảo trì máy chủ lúc 23h05 ngày 27/01/2019

BQT xin thông báo,
 
Vào lúc 23h05 ngày 27/01/2019, máy chủ CabalV - Server: Jupiter sẽ tiến hành bảo trì trong vòng 10 - 15 phút. Nội dung bảo trì như sau:
 
- Vì lý do BUG kinh nghiệm từ mật động, BQT quyết định tạm xóa kinh nghiệm từ mobs của các mật động như sau: Tower of Undead (B1F), Tower of Undead (B2F), Forgotten Temple (B1F)
 
- Xóa các nhân vật từ các tài khoản clone lợi dụng BUG này để up level sẵn hòng spam nhiệm vụ lấy ALZ. 
 
Xin cám ơn.