capella vs procyon
 • 43.2%
 • 56.8%

BẢNG XẾP HẠNG

 • E-EXP
 • HONOR
 • GUILD
 • WEXP
 • TOP DUNGEON RUNS
 • TOP KILL N.WAR
 • TOP Red Pocket
 • RiCo
   
  110
 • BTNobita
   
  102
 • LinhLan25
   
  102
 • Hope
   
  100
 • YuiYi
   
  92
 • MrOZaWa
   
  91
 • Chelios
   
  89
 • NguyhiemVl
   
  82
 • zzzTinTinzzz
   
  78
 • Th3jJOng
   
  76
 • BTNobita
  1,051,622,062
 • EmCuHanh
  1,002,039,163
 • FSTruyenKy
  563,650,487
 • RiCo
  562,149,745
 • NguyhiemVl
  533,628,183
 • Hope
  507,120,867
 • Chelios
  500,896,547
 • EmZin
  365,310,446
 • YuiYi
  362,691,658
 • Mrgenova
  331,918,085
 • Olympus
  23,542
 • Eidolons
  17,257
 • Darkness
  4,752
 • NevarEnd
  4,542
 • FallingLeaves
  2,306
 • Brothers
  1,789
 • Police
  1,447
 • zzMienTayzz
  1,241
 • Entertainment
  928
 • FinalFantasyWorld
  707
 • EmCuHanh
  175,157
 • AkiraPhang
  117,741
 • NguyhiemVl
  108,035
 • AnhCuHanh
  85,017
 • FSTruyenKy
  74,382
 • zVoDanhz
  66,536
 • LinhLan25
  58,526
 • YuiYi
  57,198
 • ThoiGian
  45,654
 • Oanhxitin
  43,149
 • YuiYi
  1,340
 • YaLong
  1,322
 • KhangVinh
  1,243
 • TestSB2
  1,233
 • LinhLan25
  1,062
 • RiCo
  964
 • BTNobita
  918
 • NguyhiemVl
  906
 • EmCuHanh
  877
 • oOoSkyoOo
  875
 • MReminisca
  964
 • Mrgenova
  494
 • o0oBaByo0o
  287
 • Scar
  272
 • YaLong
  238
 • Suppe
  209
 • Chubelap
  185
 • CaVe
  159
 • CuCaiTrang
  158
 • HuyProND
  154
 • Tổng:
  6,267

THỜI GIAN SỰ KIỆN

NATION WAR

Hàng ngày

 • 19:30
 • 22:00

ARCANE GOLEM OF RAGE

Hàng ngày

 • 4:00
 • 9:00
 • 14:00

Ancient Dragon

Hàng ngày

 • 20:25

BAIKALITAN OF GOLDEN SUNSET

Chủ Nhật

 • 21:25

Trang chủTHÔNG BÁO

Cập nhật máy chủ lúc 23h05 ngày 18/02/2019

 
BQT CabalV xin thông báo, 
 
Máy chủ sẽ bảo trì vào 23h05 (18/02/2019) trong vòng 15 phút. Nội dung bảo trì:
 
- Mở giới hạn cấp độ nhân vật 150
 
- Cập nhật thêm Pet trong Cash Shop
 
- Xóa vật phẩm Red Pocket 2019 của sự kiện Đón Giao Thừa
 
- Giảm chỉ số Special Skill LV.1 của các sub class (SF, FG, WS, FK, FP, SB) để tránh việc chơi class cơ bản nhưng không xóa special skill class mới
 
- Fix class Spirit Force, Force Poisoner, Wizard Shielder và Force Blader. 
 
Wizard Shielder:
 
*Battle Mode 3: 
 
- BBBB đổi thành Deathless Body, và ngược lại BBAB đổi thành Dark Power
 
- Chuyển 10% Magic Amp từ skill atk B sang A
 
- Giảm 10% Magic Amp từ skill Fatal
 
Spirit Force và Force Poisoner:
 
*Special Skill SF & Special Skill FP: tăng thêm 150MP
 
*Magma Orb & Magma Rain: Giảm 90% MP sử dụng
 
*Hardness Effector & Extra Damage Effector: MP sử dụng 500 khi đạt LV.5
 
*Spirit Regen Effector: giảm thời gian thi triển và thời gian hồi kỹ năng
 
* Heart Poison Stimulation & Toxic Worm of Abyss: Giảm 50% MP sử dụng
 
Force Blader:
 
*Field of Execration: thời gian hồi kỹ năngtăng lên 300s
 
- Fix DMG Boss Gate và Boss Base trong Nation War
 
- Cập nhật chuỗi sự kiện Tháng 2 và 3 
 
Xin cám ơn.