capella vs procyon
 • 47.8%
 • 52.2%

BẢNG XẾP HẠNG

 • E-EXP
 • HONOR
 • GUILD
 • WEXP
 • TOP DUNGEON RUNS
 • TOP KILL N.WAR
 • TOP Red Pocket
 • Janna
   
  11
 • RYOMA
   
  9
 • DragonSlayer
   
  8
 • Mrgenova
   
  8
 • o0oBaByo0o
   
  8
 • WetDream
   
  6
 • [MOD]Reminisca
   
  5
 • BTNobita
   
  5
 • o0oSuRio0o
   
  5
 • Dragon
   
  5
 • FSTruyenKy
  496,769,490
 • Mrgenova
  322,425,644
 • OhYeah
  305,406,391
 • BTNobita
  275,301,321
 • DragonSlayer
  232,532,324
 • Scar
  157,535,240
 • Dragon
  147,430,943
 • YaLong
  145,098,935
 • o0oBaByo0o
  139,783,334
 • [MOD]Reminisca
  138,456,192
 • Olympus
  3,788
 • Darkness
  2,650
 • NevarEnd
  2,496
 • FallingLeaves
  2,306
 • Eidolons
  2,005
 • Police
  1,442
 • Entertainment
  915
 • FinalFantasyWorld
  707
 • Brothers
  647
 • WorldBest
  250
 • ZxVoDanhxZ
  22,754
 • Chelios
  18,986
 • Muriel
  16,194
 • GiaKy
  15,128
 • KinhVan
  13,295
 • Scar
  9,027
 • BaByShark
  8,856
 • YaLong
  7,499
 • LinhRong
  7,049
 • CuCaiTrang
  6,961
 • YaLong
  955
 • YuiYi
  589
 • Mrgenova
  583
 • HuyProND
  491
 • [MOD]Reminisca
  466
 • Scar
  462
 • NguyhiemVl
  454
 • Dragon
  453
 • DragonSlayer
  428
 • aaaaaaaa
  400
 • [MOD]Reminisca
  964
 • Mrgenova
  494
 • o0oBaByo0o
  287
 • Scar
  272
 • YaLong
  238
 • Suppe
  209
 • Chubelap
  185
 • CaVe
  159
 • CuCaiTrang
  158
 • HuyProND
  154
 • Tổng:
  6,267

THỜI GIAN SỰ KIỆN

NATION WAR

Hàng ngày

 • 6:00
 • 9:00
 • 14:00
 • 19:30
 • 22:00

ARCANE GOLEM OF RAGE

Hàng ngày

 • 4:00
 • 9:00
 • 14:00

Ancient Dragon

Hàng ngày

 • 20:25

BAIKALITAN OF GOLDEN SUNSET

Chủ Nhật

 • 21:25

Trang chủTHÔNG BÁO

Cập nhật máy chủ lúc 23h05 ngày 18/02/2019

 
BQT CabalV xin thông báo, 
 
Máy chủ sẽ bảo trì vào 23h05 (18/02/2019) trong vòng 15 phút. Nội dung bảo trì:
 
- Mở giới hạn cấp độ nhân vật 150
 
- Cập nhật thêm Pet trong Cash Shop
 
- Xóa vật phẩm Red Pocket 2019 của sự kiện Đón Giao Thừa
 
- Giảm chỉ số Special Skill LV.1 của các sub class (SF, FG, WS, FK, FP, SB) để tránh việc chơi class cơ bản nhưng không xóa special skill class mới
 
- Fix class Spirit Force, Force Poisoner, Wizard Shielder và Force Blader. 
 
Wizard Shielder:
 
*Battle Mode 3: 
 
- BBBB đổi thành Deathless Body, và ngược lại BBAB đổi thành Dark Power
 
- Chuyển 10% Magic Amp từ skill atk B sang A
 
- Giảm 10% Magic Amp từ skill Fatal
 
Spirit Force và Force Poisoner:
 
*Special Skill SF & Special Skill FP: tăng thêm 150MP
 
*Magma Orb & Magma Rain: Giảm 90% MP sử dụng
 
*Hardness Effector & Extra Damage Effector: MP sử dụng 500 khi đạt LV.5
 
*Spirit Regen Effector: giảm thời gian thi triển và thời gian hồi kỹ năng
 
* Heart Poison Stimulation & Toxic Worm of Abyss: Giảm 50% MP sử dụng
 
Force Blader:
 
*Field of Execration: thời gian hồi kỹ năngtăng lên 300s
 
- Fix DMG Boss Gate và Boss Base trong Nation War
 
- Cập nhật chuỗi sự kiện Tháng 2 và 3 
 
Xin cám ơn.