capella vs procyon
 • 41.3%
 • 58.7%

BẢNG XẾP HẠNG

 • E-EXP
 • HONOR
 • GUILD
 • WEXP
 • TOP DUNGEON RUNS
 • TOP KILL N.WAR
 • TOP Red Pocket
 • RiCo
   
  100
 • Janna
   
  70
 • TestDungeon09
   
  70
 • NguyhiemVl
   
  70
 • BTNobita
   
  70
 • Yuumi
   
  70
 • Hope
   
  65
 • Chelios
   
  65
 • MrOZaWa
   
  57
 • zVoDanhz
   
  56
 • EmCuHanh
  2,000,000,000
 • BTNobita
  1,041,611,846
 • FSTruyenKy
  563,555,895
 • RiCo
  532,681,502
 • Hope
  500,389,248
 • EmZin
  365,310,446
 • YuiYi
  349,711,183
 • Mrgenova
  331,918,085
 • OhYeah
  327,201,398
 • NguyhiemVl
  315,817,789
 • Olympus
  14,674
 • Eidolons
  11,010
 • Darkness
  4,752
 • NevarEnd
  4,542
 • FallingLeaves
  2,306
 • Brothers
  1,766
 • Police
  1,447
 • Entertainment
  928
 • FinalFantasyWorld
  707
 • zzMienTayzz
  484
 • EmCuHanh
  157,662
 • AnhCuHanh
  117,525
 • RiCo
  113,640
 • AkiraPhang
  101,566
 • MrOZaWa
  76,256
 • oOoSkyoOo
  68,976
 • zVoDanhz
  66,536
 • NguyhiemVl
  61,693
 • FSTruyenKy
  61,238
 • Th3jJOng
  46,266
 • YaLong
  1,306
 • YuiYi
  1,157
 • KhangVinh
  980
 • EmCuHanh
  876
 • LinhLan25
  852
 • NguyhiemVl
  801
 • RiCo
  773
 • oOoSkyoOo
  761
 • BTNobita
  753
 • TestDungeon09
  734
 • MReminisca
  964
 • Mrgenova
  494
 • o0oBaByo0o
  287
 • Scar
  272
 • YaLong
  238
 • Suppe
  209
 • Chubelap
  185
 • CaVe
  159
 • CuCaiTrang
  158
 • HuyProND
  154
 • Tổng:
  6,267

THỜI GIAN SỰ KIỆN

NATION WAR

Hàng ngày

 • 19:30
 • 22:00

ARCANE GOLEM OF RAGE

Hàng ngày

 • 4:00
 • 9:00
 • 14:00

Ancient Dragon

Hàng ngày

 • 20:25

BAIKALITAN OF GOLDEN SUNSET

Chủ Nhật

 • 21:25

Trang chủTHÔNG BÁO

Cập nhật máy chủ lúc 23h05 ngày 18/02/2019

 
BQT CabalV xin thông báo, 
 
Máy chủ sẽ bảo trì vào 23h05 (18/02/2019) trong vòng 15 phút. Nội dung bảo trì:
 
- Mở giới hạn cấp độ nhân vật 150
 
- Cập nhật thêm Pet trong Cash Shop
 
- Xóa vật phẩm Red Pocket 2019 của sự kiện Đón Giao Thừa
 
- Giảm chỉ số Special Skill LV.1 của các sub class (SF, FG, WS, FK, FP, SB) để tránh việc chơi class cơ bản nhưng không xóa special skill class mới
 
- Fix class Spirit Force, Force Poisoner, Wizard Shielder và Force Blader. 
 
Wizard Shielder:
 
*Battle Mode 3: 
 
- BBBB đổi thành Deathless Body, và ngược lại BBAB đổi thành Dark Power
 
- Chuyển 10% Magic Amp từ skill atk B sang A
 
- Giảm 10% Magic Amp từ skill Fatal
 
Spirit Force và Force Poisoner:
 
*Special Skill SF & Special Skill FP: tăng thêm 150MP
 
*Magma Orb & Magma Rain: Giảm 90% MP sử dụng
 
*Hardness Effector & Extra Damage Effector: MP sử dụng 500 khi đạt LV.5
 
*Spirit Regen Effector: giảm thời gian thi triển và thời gian hồi kỹ năng
 
* Heart Poison Stimulation & Toxic Worm of Abyss: Giảm 50% MP sử dụng
 
Force Blader:
 
*Field of Execration: thời gian hồi kỹ năngtăng lên 300s
 
- Fix DMG Boss Gate và Boss Base trong Nation War
 
- Cập nhật chuỗi sự kiện Tháng 2 và 3 
 
Xin cám ơn.