capella vs procyon
 • 41.3%
 • 58.7%

BẢNG XẾP HẠNG

 • E-EXP
 • HONOR
 • GUILD
 • WEXP
 • TOP DUNGEON RUNS
 • TOP KILL N.WAR
 • TOP Red Pocket
 • RiCo
   
  72
 • Janna
   
  70
 • NguyhiemVl
   
  70
 • Hope
   
  65
 • Mrgenova
   
  55
 • o0oBaByo0o
   
  55
 • BTNobita
   
  54
 • Chelios
   
  52
 • GeniusVll
   
  50
 • MrOZaWa
   
  50
 • BTNobita
  1,019,823,229
 • FSTruyenKy
  563,362,841
 • EmCuHanh
  553,482,039
 • EmZin
  365,310,446
 • Mrgenova
  331,918,085
 • OhYeah
  327,201,398
 • NguyhiemVl
  302,195,808
 • [GM]CabalV11
  300,243,407
 • DragonSlayer
  251,309,539
 • Nightmare
  186,742,389
 • Olympus
  10,605
 • Eidolons
  7,496
 • Darkness
  4,750
 • NevarEnd
  4,538
 • FallingLeaves
  2,306
 • Brothers
  1,607
 • Police
  1,447
 • Entertainment
  928
 • FinalFantasyWorld
  707
 • Atimetoremember
  524
 • AkiraPhang
  80,921
 • EmCuHanh
  77,221
 • iLemons
  60,872
 • FSTruyenKy
  46,834
 • iGio
  39,230
 • Hachk3
  36,819
 • TheJOng
  24,049
 • TheKnight
  22,511
 • TinoinLove127
  21,999
 • LinhLan25
  21,481
 • YaLong
  1,283
 • [MOD]Reminisca
  621
 • Nightmare
  609
 • YuiYi
  589
 • Mrgenova
  583
 • HuyProND
  491
 • Scar
  462
 • NguyhiemVl
  454
 • Dragon
  453
 • DragonSlayer
  428
 • [MOD]Reminisca
  964
 • Mrgenova
  494
 • o0oBaByo0o
  287
 • Scar
  272
 • YaLong
  238
 • Suppe
  209
 • Chubelap
  185
 • CaVe
  159
 • CuCaiTrang
  158
 • HuyProND
  154
 • Tổng:
  6,267

THỜI GIAN SỰ KIỆN

NATION WAR

Hàng ngày

 • 19:30
 • 22:00

ARCANE GOLEM OF RAGE

Hàng ngày

 • 4:00
 • 9:00
 • 14:00

Ancient Dragon

Hàng ngày

 • 20:25

BAIKALITAN OF GOLDEN SUNSET

Chủ Nhật

 • 21:25

Trang chủTHÔNG BÁO

Cập nhật máy chủ lúc 23h05 ngày 18/02/2019

 
BQT CabalV xin thông báo, 
 
Máy chủ sẽ bảo trì vào 23h05 (18/02/2019) trong vòng 15 phút. Nội dung bảo trì:
 
- Mở giới hạn cấp độ nhân vật 150
 
- Cập nhật thêm Pet trong Cash Shop
 
- Xóa vật phẩm Red Pocket 2019 của sự kiện Đón Giao Thừa
 
- Giảm chỉ số Special Skill LV.1 của các sub class (SF, FG, WS, FK, FP, SB) để tránh việc chơi class cơ bản nhưng không xóa special skill class mới
 
- Fix class Spirit Force, Force Poisoner, Wizard Shielder và Force Blader. 
 
Wizard Shielder:
 
*Battle Mode 3: 
 
- BBBB đổi thành Deathless Body, và ngược lại BBAB đổi thành Dark Power
 
- Chuyển 10% Magic Amp từ skill atk B sang A
 
- Giảm 10% Magic Amp từ skill Fatal
 
Spirit Force và Force Poisoner:
 
*Special Skill SF & Special Skill FP: tăng thêm 150MP
 
*Magma Orb & Magma Rain: Giảm 90% MP sử dụng
 
*Hardness Effector & Extra Damage Effector: MP sử dụng 500 khi đạt LV.5
 
*Spirit Regen Effector: giảm thời gian thi triển và thời gian hồi kỹ năng
 
* Heart Poison Stimulation & Toxic Worm of Abyss: Giảm 50% MP sử dụng
 
Force Blader:
 
*Field of Execration: thời gian hồi kỹ năngtăng lên 300s
 
- Fix DMG Boss Gate và Boss Base trong Nation War
 
- Cập nhật chuỗi sự kiện Tháng 2 và 3 
 
Xin cám ơn.