capella vs procyon
 • 47.8%
 • 52.2%

BẢNG XẾP HẠNG

 • E-EXP
 • HONOR
 • GUILD
 • WEXP
 • TOP DUNGEON RUNS
 • TOP KILL N.WAR
 • TOP Red Pocket
 • Janna
   
  11
 • RYOMA
   
  9
 • DragonSlayer
   
  8
 • Mrgenova
   
  8
 • o0oBaByo0o
   
  8
 • WetDream
   
  6
 • [MOD]Reminisca
   
  5
 • BTNobita
   
  5
 • o0oSuRio0o
   
  5
 • Dragon
   
  5
 • FSTruyenKy
  496,769,490
 • Mrgenova
  322,425,644
 • OhYeah
  305,406,391
 • BTNobita
  275,301,321
 • DragonSlayer
  232,532,324
 • Scar
  157,535,240
 • Dragon
  147,430,943
 • YaLong
  145,098,935
 • o0oBaByo0o
  139,783,334
 • [MOD]Reminisca
  138,456,192
 • Olympus
  3,788
 • Darkness
  2,650
 • NevarEnd
  2,496
 • FallingLeaves
  2,306
 • Eidolons
  2,005
 • Police
  1,442
 • Entertainment
  915
 • FinalFantasyWorld
  707
 • Brothers
  647
 • WorldBest
  250
 • ZxVoDanhxZ
  22,754
 • Chelios
  18,986
 • Muriel
  16,194
 • GiaKy
  15,128
 • KinhVan
  13,295
 • Scar
  9,027
 • BaByShark
  8,856
 • YaLong
  7,499
 • LinhRong
  7,049
 • CuCaiTrang
  6,961
 • YaLong
  955
 • YuiYi
  589
 • Mrgenova
  583
 • HuyProND
  491
 • [MOD]Reminisca
  466
 • Scar
  462
 • NguyhiemVl
  454
 • Dragon
  453
 • DragonSlayer
  428
 • aaaaaaaa
  400
 • [MOD]Reminisca
  964
 • Mrgenova
  494
 • o0oBaByo0o
  287
 • Scar
  272
 • YaLong
  238
 • Suppe
  209
 • Chubelap
  185
 • CaVe
  159
 • CuCaiTrang
  158
 • HuyProND
  154
 • Tổng:
  6,267

THỜI GIAN SỰ KIỆN

NATION WAR

Hàng ngày

 • 6:00
 • 9:00
 • 14:00
 • 19:30
 • 22:00

ARCANE GOLEM OF RAGE

Hàng ngày

 • 4:00
 • 9:00
 • 14:00

Ancient Dragon

Hàng ngày

 • 20:25

BAIKALITAN OF GOLDEN SUNSET

Chủ Nhật

 • 21:25

Trang chủSỰ KIỆN

[Sự kiện] Kết quả sự kiện "Thử tài làm video - The Best Video Maker CabalV 2019"

 
Kết quả của sự kiện \"Thử tài làm video - The Best Video Maker 2019\" của máy chủ CabalV - Server: Jupiter như sau:
 
TOP 1: CongVipPro123
 
Giải thưởng gồm:
 
Sealed's Tempus Ring
 
SIGmetal Epaulet of Sage/Fighter/Guardian (tùy chọn) 
 
Astral Bike Card - RW3 2slot 
 
Video tham dự sự kiện:
 
Tên video Rise of Power - Force Archer
 
 
TOP 2: Reminisca + Vienna
 
Giải thưởng gồm: CABAL Gift Voucher (Gold), số lượng: 4
 
Video tham dự sự kiện - Reminisca:
 
Tên video: Who Are You?
 
 
Video tham dự sự kiện - Vienna: 
 
Tên clip: Call of Duty
 
 
TOP 3: NguyhiemVl 
 
Giải thưởng gồm: CABAL Gift Voucher (Gold), số lượng: 3 
 
Video tham dự sự kiện:
 
Tên clip: Legends Never Die
 
 
TOP 4: GeniusVII 
 
Giải thưởng gồm: CABAL Gift Voucher (Gold), số lượng:
 
Video tham dự sự kiện: https://youtu.be/Mo7_DdD9KlM
 
TOP 5 : Janna + Zycle
 
Giải thưởng gồm: CABAL Gift Voucher (Silver), số lượng: 1
 
Video tham dự sự kiện - Janna: 
 
Tên clip: CabalV
 
 
Video tham dự sự kiện - Zycle: https://youtu.be/QhkWslGm5vM
 
- Ngoài ra, tất cả các bạn tham gia sự kiện đều sẽ có được 1 GIFTCODE như sau:
 
Astral Bike Card - RW3 +20 (14 days)
 
Critical Ring +3 (7 days)
 
Ring of Luck +3 (7 days)
 
*Thời gian trao giải thưởng vào lúc 20h ngày 17/03/2019, tại bản đồ Green Despair, Channel 1