capella vs procyon
 • 42.7%
 • 57.3%

BẢNG XẾP HẠNG

 • E-EXP
 • HONOR
 • GUILD
 • WEXP
 • TOP DUNGEON RUNS
 • TOP KILL N.WAR
 • TOP Red Pocket
 • RiCo
   
  109
 • Hope
   
  100
 • BTNobita
   
  96
 • MrOZaWa
   
  90
 • YuiYi
   
  82
 • LinhLan25
   
  80
 • NguyhiemVl
   
  80
 • Chelios
   
  80
 • zzzTinTinzzz
   
  76
 • Janna
   
  70
 • BTNobita
  1,045,944,288
 • EmCuHanh
  1,000,583,329
 • FSTruyenKy
  563,584,393
 • RiCo
  546,648,723
 • Hope
  506,693,497
 • EmZin
  365,310,446
 • YuiYi
  353,950,845
 • Mrgenova
  331,918,085
 • OhYeah
  327,201,398
 • NguyhiemVl
  324,434,590
 • Olympus
  17,876
 • Eidolons
  15,017
 • Darkness
  4,752
 • NevarEnd
  4,542
 • FallingLeaves
  2,306
 • Brothers
  1,789
 • Police
  1,447
 • Entertainment
  928
 • zzMienTayzz
  907
 • FinalFantasyWorld
  707
 • EmCuHanh
  145,419
 • AnhCuHanh
  130,421
 • NguyhiemVl
  118,959
 • AkiraPhang
  110,781
 • YuiYi
  88,308
 • MrOZaWa
  87,428
 • RiCo
  78,860
 • LinhLan25
  75,410
 • FSTruyenKy
  66,742
 • zVoDanhz
  66,536
 • YaLong
  1,306
 • TestSB2
  1,233
 • YuiYi
  1,183
 • KhangVinh
  1,085
 • LinhLan25
  922
 • EmCuHanh
  877
 • RiCo
  867
 • NguyhiemVl
  858
 • oOoSkyoOo
  848
 • BTNobita
  794
 • MReminisca
  964
 • Mrgenova
  494
 • o0oBaByo0o
  287
 • Scar
  272
 • YaLong
  238
 • Suppe
  209
 • Chubelap
  185
 • CaVe
  159
 • CuCaiTrang
  158
 • HuyProND
  154
 • Tổng:
  6,267

THỜI GIAN SỰ KIỆN

NATION WAR

Hàng ngày

 • 19:30
 • 22:00

ARCANE GOLEM OF RAGE

Hàng ngày

 • 4:00
 • 9:00
 • 14:00

Ancient Dragon

Hàng ngày

 • 20:25

BAIKALITAN OF GOLDEN SUNSET

Chủ Nhật

 • 21:25

Trang chủSỰ KIỆN

[Sự kiện] Đua Top EEXP 2019

[Sự kiện] EEXP NHẬN QUÀ – ĐUA TOP EEXP:
 
 
1. Thời gian diễn ra:
 
- Bắt đầu: 23/03/2019
 
- Kết thúc: 23h59, 09/04/2019

2. Cách tham gia:

- Từ khi bắt đầu đến khi kết thúc sự kiện, Top 5 nhân vật đạt được số lần EEXP nhiều nhất sẽ được nhận những phần thưởng hấp dẫn.

- Ngoài ra nếu bạn không được Top nhưng chỉ cần bạn đạt được một số mốc EEXP theo quy định thì vẫn sẽ nhận được những phần quà hấp dẫn.
 
3. Phần thưởng:
 
*** DÀNH CHO TOP 5:
 
Top 1 và có tổng số EEXP = 69 lần:
 
Drei Frame Box (tùy chọn), số lượng: 5
 
Lycanus Box (tùy chọn), số lượng: 15
 
Cursed Leth Tyrant’s Ring, số lượng: 1
 
Sealed Tempus’ Ring, số lượng: 1
 
Bike Scroll Cube (High), số lượng: 7
 
Minista Chaos Belt of Sage/Fighter/Guardian +10, số lượng: 1
 
Mithril Epaulet of Guardian/Sage/Fighter, số lượng:1
 
Merit's Token, số lượng: 90
 
Loyali, số lượng: 50
 
Special Stain Clone, số lượng: 50
 
Effector Core (Piece) - Khóa nhân vật, số lượng: 10 
 
Top 1 và có tổng số EEXP >= 45 lần:
 
Drei Frame Box (tùy chọn), số lượng: 5
 
Lycanus Box (tùy chọn), số lượng: 10
 
Cursed Leth Tyrant’s Ring, số lượng: 1
 
Bike Scroll Cube (High), số lượng: 5
 
Merit's Token, số lượng: 90
 
Loyali, số lượng: 50
 
Special Stain Clone, số lượng: 50
 
Mithril Epaulet of Guardian/Sage/Fighter, số lượng: 1
 
Effector Core (Piece) - Khóa nhân vật, số lượng: 7
 
Top 1 và có tổng số EEXP trên 30 lần:
 
Drei Frame Box (tùy chọn), số lượng: 5
 
Lycanus Box (tùy chọn), số lượng: 7
 
Merit's Token, số lượng: 90
 
Loyali, số lượng: 50
 
Special Stain Clone, số lượng: 50
 
Cursed Leth Tyrant’s Ring, số lượng: 1
 
Bike Scroll Cube (High), số lượng: 5
 
Effector Core (Piece), số lượng: 5
 
SIGMetal Epaulet of Guardian/Sage/Fighter, số lượng: 1
 
Top 2 và có tổng số EEXP >= 20 lần:
 
Drei Frame Box (tùy chọn), số lượng: 3
 
Lycanus Box (tùy chọn), số lượng: 5
 
Merit's Token, số lượng: 90
 
Loyali, số lượng: 50
 
Special Stain Clone, số lượng: 50
 
Effector Core (Piece), số lượng: 3
 
Sealed Leth Tyrant's Ring, số lượng: 1
 
Top 3 và có tổng số EEXP >= 10 lần:
 
Merit's Token, số lượng: 90
 
Loyali, số lượng: 50
 
Special Stain Clone, số lượng: 50
 
Effector Core (Piece), số lượng: 2
 
Killian Limbic's Tonsil Cell, số lượng: 1
 
Top 4 và có tổng số EEXP  >= 10 lần:
 
Merit's Token, số lượng: 90
 
Loyali, số lượng: 50
 
Special Stain Clone, số lượng: 50
 
Effector Core (Piece), số lượng: 1
 
Top 5 và có tổng số EEXP  >= 10 lần:
 
Merit's Token, số lượng: 90
 
Loyali, số lượng: 50
 
Special Stain Clone, số lượng: 50
 
 
*** DÀNH CHO TẤT CẢ NHÂN VẬT THAM GIA EEXP:
 
(phát thưởng theo mốc cao nhất mà nhân vật đạt được, nếu nhân vật nằm trong Top 5 thì không được nhận thưởng của phần này)
 
Mốc 5 lần: Special Stain Clone x10, Sword Master Potion(Lv.4)x20, Magic Master Potion(Lv.4)x20, Fury Potion (Lv.4)x10​
 
Mốc 10 lần: Special Stain Clone x15, Sword Master Potion(Lv.4)x25, Magic Master Potion(Lv.4)x25, Fury Potion (Lv.4)x20
 
Mốc 15 lần: Special Stain Clone x20, Sword Master Potion(Lv.4)x40, Magic Master Potion(Lv.4)x40, Fury Potion (Lv.4)x30​

4. Lưu ý:

- Đối với những bạn nào đang làm nhiệm vụ thì không nên EEXP, phải hoàn thành và trả nhiệm vụ đó nếu không EEXP sẽ bị mất hết nhiệm vụ.
 
- Đối với những bạn lựa chọn Box Lycanus của vũ khí GS và Gun, số lượng sẽ bị giảm đi phân nửa.

- Nếu đồng hạng thì tính người đạt được số lần EEXP yêu cầu trước.

- Đối với Top 5: chỉ thưởng Top 5 EEXP, từ trên xuống dưới.

- Nếu vào Top 5 nhưng không đạt được số EEXP theo quy định thì chỉ được nhận thưởng EEXP theo mốc.