capella vs procyon
 • 41.3%
 • 58.7%

BẢNG XẾP HẠNG

 • E-EXP
 • HONOR
 • GUILD
 • WEXP
 • TOP DUNGEON RUNS
 • TOP KILL N.WAR
 • TOP Red Pocket
 • RiCo
   
  72
 • Janna
   
  70
 • NguyhiemVl
   
  70
 • Hope
   
  65
 • Mrgenova
   
  55
 • o0oBaByo0o
   
  55
 • BTNobita
   
  54
 • Chelios
   
  52
 • GeniusVll
   
  50
 • MrOZaWa
   
  50
 • BTNobita
  1,019,823,229
 • FSTruyenKy
  563,362,841
 • EmCuHanh
  553,482,039
 • EmZin
  365,310,446
 • Mrgenova
  331,918,085
 • OhYeah
  327,201,398
 • NguyhiemVl
  302,195,808
 • [GM]CabalV11
  300,243,407
 • DragonSlayer
  251,309,539
 • Nightmare
  186,742,389
 • Olympus
  10,605
 • Eidolons
  7,496
 • Darkness
  4,750
 • NevarEnd
  4,538
 • FallingLeaves
  2,306
 • Brothers
  1,607
 • Police
  1,447
 • Entertainment
  928
 • FinalFantasyWorld
  707
 • Atimetoremember
  524
 • AkiraPhang
  80,921
 • EmCuHanh
  77,221
 • iLemons
  60,872
 • FSTruyenKy
  46,834
 • iGio
  39,230
 • Hachk3
  36,819
 • TheJOng
  24,049
 • TheKnight
  22,511
 • TinoinLove127
  21,999
 • LinhLan25
  21,481
 • YaLong
  1,283
 • [MOD]Reminisca
  621
 • Nightmare
  609
 • YuiYi
  589
 • Mrgenova
  583
 • HuyProND
  491
 • Scar
  462
 • NguyhiemVl
  454
 • Dragon
  453
 • DragonSlayer
  428
 • [MOD]Reminisca
  964
 • Mrgenova
  494
 • o0oBaByo0o
  287
 • Scar
  272
 • YaLong
  238
 • Suppe
  209
 • Chubelap
  185
 • CaVe
  159
 • CuCaiTrang
  158
 • HuyProND
  154
 • Tổng:
  6,267

THỜI GIAN SỰ KIỆN

NATION WAR

Hàng ngày

 • 19:30
 • 22:00

ARCANE GOLEM OF RAGE

Hàng ngày

 • 4:00
 • 9:00
 • 14:00

Ancient Dragon

Hàng ngày

 • 20:25

BAIKALITAN OF GOLDEN SUNSET

Chủ Nhật

 • 21:25

Trang chủSỰ KIỆN

[Sự kiện] Songkran Festival 2019

 [Sự kiện] Songkran Festiva 2019
  
Thời gian sự kiện: từ 18/04/2019 đến hết ngày 18/05/2019
 
Nội dung:             
 
- Thu thập vật phẩm sự kiện để có cơ hội nhận được những phần quà giá trị.
 
- Songkran Bubble: drop tại boss cuối những mật động (trừ Ruina Station, Forbidden Island, Illusion Castle Radiant Hall, Altar of Siena B1F, Altar of Siena B2F, DX Dungeon, Chaos Arena),
 
- Songkran Pistol: drop từ quái tại các mật động (trừ Ruina Station, Forbidden Island, Illusion Castle Radiant Hall, Altar of Siena B1F, Altar of Siena B2F, DX Dungeon, Chaos Arena),
 
- Tích lũy Songkran Bubble để gửi lên ngân hàng chung của hệ thống để nâng cao giá trị tích lũy của CODE nhận được sau khi kết thúc sự kiện và giảm sức mạnh của SSS vào ngày cuối cùng của sự kiện. Với mỗi 200 Songkran Bubble (2019) được đưa đóng góp, SSS sẽ giảm 1% phòng thủ và 0.5% lượng sát thương gây ra.
 
 
- Tích lũy Songkran Pistol  để có thể đổi Songkran Cube (2019) tại NPC Yul Girl - bản đồ Bloody Ice, khui ngẫu nhiên để nhận được các vật phẩm như sau: 
 
 
- Và top 3 bạn có số lượng Songkran Bubble đc gửi lên ngân hàng chung của hệ thống cao nhất sẽ có những phần quà riêng đặc biệt: < Cập nhật sau >