capella vs procyon
 • 43.2%
 • 56.8%

BẢNG XẾP HẠNG

 • E-EXP
 • HONOR
 • GUILD
 • WEXP
 • TOP DUNGEON RUNS
 • TOP KILL N.WAR
 • TOP Red Pocket
 • RiCo
   
  110
 • BTNobita
   
  102
 • LinhLan25
   
  102
 • Hope
   
  100
 • YuiYi
   
  92
 • MrOZaWa
   
  91
 • Chelios
   
  89
 • NguyhiemVl
   
  82
 • zzzTinTinzzz
   
  78
 • Th3jJOng
   
  76
 • BTNobita
  1,051,622,068
 • EmCuHanh
  1,002,039,280
 • FSTruyenKy
  563,650,487
 • RiCo
  562,149,745
 • NguyhiemVl
  533,628,342
 • Hope
  507,120,867
 • Chelios
  500,896,547
 • EmZin
  365,310,446
 • YuiYi
  362,691,747
 • Mrgenova
  331,918,085
 • Olympus
  23,545
 • Eidolons
  17,257
 • Darkness
  4,752
 • NevarEnd
  4,542
 • FallingLeaves
  2,306
 • Brothers
  1,789
 • Police
  1,447
 • zzMienTayzz
  1,241
 • Entertainment
  928
 • FinalFantasyWorld
  707
 • EmCuHanh
  175,157
 • AkiraPhang
  117,741
 • NguyhiemVl
  108,035
 • AnhCuHanh
  85,017
 • FSTruyenKy
  74,382
 • zVoDanhz
  66,536
 • LinhLan25
  58,526
 • YuiYi
  57,198
 • ThoiGian
  45,654
 • Oanhxitin
  43,149
 • YuiYi
  1,340
 • YaLong
  1,322
 • KhangVinh
  1,243
 • TestSB2
  1,233
 • LinhLan25
  1,062
 • RiCo
  964
 • BTNobita
  918
 • NguyhiemVl
  906
 • EmCuHanh
  877
 • oOoSkyoOo
  875
 • MReminisca
  964
 • Mrgenova
  494
 • o0oBaByo0o
  287
 • Scar
  272
 • YaLong
  238
 • Suppe
  209
 • Chubelap
  185
 • CaVe
  159
 • CuCaiTrang
  158
 • HuyProND
  154
 • Tổng:
  6,267

THỜI GIAN SỰ KIỆN

NATION WAR

Hàng ngày

 • 19:30
 • 22:00

ARCANE GOLEM OF RAGE

Hàng ngày

 • 4:00
 • 9:00
 • 14:00

Ancient Dragon

Hàng ngày

 • 20:25

BAIKALITAN OF GOLDEN SUNSET

Chủ Nhật

 • 21:25

Trang chủSỰ KIỆN

[Sự kiện] Songkran Festival 2019

 [Sự kiện] Songkran Festiva 2019
  
Thời gian sự kiện: từ 18/04/2019 đến hết ngày 18/05/2019
 
Nội dung:             
 
- Thu thập vật phẩm sự kiện để có cơ hội nhận được những phần quà giá trị.
 
- Songkran Bubble: drop tại boss cuối những mật động (trừ Ruina Station, Forbidden Island, Illusion Castle Radiant Hall, Altar of Siena B1F, Altar of Siena B2F, DX Dungeon, Chaos Arena),
 
- Songkran Pistol: drop từ quái tại các mật động (trừ Ruina Station, Forbidden Island, Illusion Castle Radiant Hall, Altar of Siena B1F, Altar of Siena B2F, DX Dungeon, Chaos Arena),
 
- Tích lũy Songkran Bubble để gửi lên ngân hàng chung của hệ thống để nâng cao giá trị tích lũy của CODE nhận được sau khi kết thúc sự kiện và giảm sức mạnh của SSS vào ngày cuối cùng của sự kiện. Với mỗi 200 Songkran Bubble (2019) được đưa đóng góp, SSS sẽ giảm 1% phòng thủ và 0.5% lượng sát thương gây ra.
 
 
- Tích lũy Songkran Pistol  để có thể đổi Songkran Cube (2019) tại NPC Yul Girl - bản đồ Bloody Ice, khui ngẫu nhiên để nhận được các vật phẩm như sau: 
 
 
- Và top 3 bạn có số lượng Songkran Bubble đc gửi lên ngân hàng chung của hệ thống cao nhất sẽ có những phần quà riêng đặc biệt: < Cập nhật sau >